Album:   Beijing 9 - 13 April 2005 Part 6

Click to View

 
 
ประตูเทียนอันเหมิน
 
 
 
ทางเข้าประตูเทียนอันเหมิน จะเห็นรูป เหมาเจ๋อตง เด่นเป็นสง่าอยู่เหนือประตู
 
 
 
12 April : ผ่านประตูเทียนอันเหมินเข้ามา ก็คือ พระราชวังหลวง (Forbidden City) หรือ เมืองต้องห้าม
 
 
ประตูทางเข้าพระราชวังหลวง (Forbidden City) หรือ เมืองต้องห้าม
 
 
 
 
 
 
 
ตั้งแต่ประตูทางเข้า พระราชวังหลวง จากทางทิศใต้ จนถึงทางออก ที่ทิศเหนือ มีความยาวถึง สี่ กิโลเมตร
 
ปัจจุบัน ทางการกำลัง ซ่อมแซมพระราชวังหลวง บางส่วนเพื่อต้อนรับ โอลิมปิคเกมส์
 
ขาวมือสุดของรูปข้างบน คือกำแพงที่โอบล้อม พระราชวังหลวง ไว้ ซึ่งมีความสูงถึง สิบห้าเมตร
 
 
 
 
สามันชน ไม่มีสิทธิเข้ามาภายในพระราชวังหลวง พวกขันที ที่อยู่ข้างใน ก็ถูกจักรพรรดิ จับตอนหมด เพื่อป้องกันไม่ให้ ขันธี เหล่านี้ ไปยุ่งเกี่ยวกับ นางสนมทั้งหลาย
 
ผ่านประตูเข้ามา คือ พระตำหนัก ไท่เหอเตี้ยน ชึ่งเป็นสถานที่ที่ จักรพรรดิ ออกว่าราชการ
 
ภายในพระตำหนัก ไท่เหอเตี้ย จะเห็นบัลลังก์มังกร ที่จักรพรรดิ นั่งตั้งอยู่
 
 
 
ผ่านตำหนัก ไท่เหอเตี้ยน เข้ามา จะเป็นพระตำหนักชั้นใน ชื่อว่า พระตำหนักเฉียนชิงกง
 
 
พระตำหนักเฉียนชิงกง เป็นที่ประทับของราชนิกูลฝ่ายใน บุรุษ ที่เข้ามาบริเวณนี้ได้มีแต่ จักรพรรดิ กับ เหล่าขันที เท่านั้น
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Back to Galleries Page